11 Οκτωβρίου 2022

«ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 2022»

Ταυτότητα Δράσης: Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών […]
11 Οκτωβρίου 2022

Αναπτυξιακός Νόμος 2022: Καθεστώς πρωτογενής παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30/12/2022 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου “Πρωτογενής Παραγωγή & Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ” Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να αφορούν μια και μόνο Περιφερειακή Ενότητα, να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και […]
12 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.

ΣΚΟΠΟΣΗ προώθηση της αυτοαπασχόλησης και η ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας της χώρας μέσω της δημιουργίας 3.000 νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων από άνεργους 18-29 ετών. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙΆνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΆ που κατά την αίτηση χρηματοδότησης:1. Είναι έως 29 ετών.2. […]