Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Η P&D Consultants αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους και επιτυχημένους συμβούλους μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ευρωπαϊκών πόρων και του ΕΣΠΑ.
Οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι της Εταιρείας αναλαμβάνουν σε οριζόντια συνεργασία με τους επιχειρηματίες τα εξής στάδια:
  • Σύνταξη και Ανάπτυξη του Επενδυτικού προς έγκριση σχεδίου, εκπόνηση εξειδικευμένων τεχνοοικονομικών μελετών.
  • Υποβολή της επενδυτικής πρότασης στο αρμόδιο φορέα σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς του εκάστοτε προγράμματος.
  • Υποστήριξη του Επενδυτή στην υλοποίηση της ενισχυόμενης επένδυσης και υποστήριξη κατά την εκταμίευση των επιδοτήσεων / ενισχύσεων.

Οι Σύμβουλοι της P&D Consultants αναλαμβάνουν την προ αξιολόγηση μιας πρότασης και την τεκμηριωμένη εκτίμηση μοριοδότησης της επενδυτικής πρότασης και των πιθανοτήτων έγκρισης.

Τα ποσοστά έγκρισης επενδυτικών σχεδίων που έχει υποβάλει η P&D Consultants τα τελευταία έτη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κυμαίνονται άνω του 90% ενώ έχουν εκταμιευθεί ενισχύσεις για πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας μας άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ.