6 Ιουνίου 2024

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Από σήμερα, ξεκινά η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».Η Δράση στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας […]
29 Μαΐου 2024

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Από σήμερα ξεκινά η λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) με πόρους του #ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ- με τη μόχλευση μέσα από […]
20 Μαΐου 2024

ΕΣΠΑ: 14 νέες δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 612 εκατ. ευρώ, αναμένονται να προκηρυχθούν.

Οι δράσεις αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης, την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας και τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα. 1. Ερευνώ-Καινοτομώ, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, […]