Εργατικά - Ασφαλιστικά

Οι ραγδαίες εξελίξεις στα εργασιακά το τελευταίο χρονικό διάστημα απαιτούν όχι μόνο γνώση αλλά και υπεύθυνους συνεργάτες. Ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με τους χειρισμούς τους σε όφελος της επιχείρησης αλλά και του εργαζόμενου που αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την πρόοδο αυτής.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

  • Απογραφή, μεταβολή εργοδοτών στο ΙΚΑ και σε Επικουρικά Ταμεία

  • Προσλήψεις – αποχωρήσεις – καταγγελίες

  • Συμβάσεις εργασίας και κατάθεση καταστάσεων στην Επιθεώρηση Εργασίας

  • Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας προσωπικού

  • Σύνταξη και αποστολή ΑΠΔ και πληρωμών ΙΚΑ μέσω τραπέζης

  • Συνεχής παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων σας

  • Επιδοτήσεις για νέους εργαζομένους (ΟΑΕΔ)

  • Εκπροσώπηση σε θέματα – ελέγχους του ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας

  • Συνεργασία με Τεχνικούς Ασφαλείας

  • Ιατροί εργασίας