29 Μαΐου 2024

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Από σήμερα ξεκινά η λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) με πόρους του #ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ- με τη μόχλευση μέσα από […]
20 Μαΐου 2024

ΕΣΠΑ: 14 νέες δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 612 εκατ. ευρώ, αναμένονται να προκηρυχθούν.

Οι δράσεις αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης, την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας και τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα. 1. Ερευνώ-Καινοτομώ, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, […]
14 Μαΐου 2024

Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 14/6/2024 Υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια από 10.000€ έως 50.000€ με ποσοστό […]