Φορολογικές Δηλώσεις

Οι συνεχείς και αποσπασματικές μεταβολές του φορολογικού συστήματος, η πολυπλοκότητα, η σωρεία φορολογικών επιβαρύνσεων και οι διαδικασίες που επιβάλλουν υπέρμετρες υποχρεώσεις στους φορολογουμένους, έχουν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία παρακολούθησης του και απαιτεί πληθώρα υποχρεώσεων για τους φορολογουμένους και με μεγάλο κόστος συμμόρφωσης.
Για όλους τους παραπάνω λόγους παρέχουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων (Ε1,Ε2,Ε3,Ε9), καθώς και υποβολής τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επίσης, πριν την υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης σας ενημερώνουμε για την ακριβή εκκαθάριση του φόρου και σας συμβουλεύουμε για την κάλυψη των τεκμηρίων.
Τέλος, η P&D Consultants στέκεται δίπλα στους πελάτες της και προσφέρει ειδικές τιμές σε ανέργους, χαμηλοσυνταξιούχους και νέους φορολογούμενους με μηδενικά εισοδήματα.