14 Μαΐου 2024

Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση επιχείρησης σε τομείς της στρατηγικής RIS3 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 14/6/2024 Υποστήριξη ανέργων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε τομείς που περιλαμβάνονται στη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια από 10.000€ έως 50.000€ με ποσοστό […]
18 Δεκεμβρίου 2023

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύμικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.​ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από80.000€ έως 400.000€.Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό […]
18 Δεκεμβρίου 2023

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υπο ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεωνΜΜΕ, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από ​30.000 € έως 400.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τιςεπιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% τουεπιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το […]