ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

H Φιλοσοφία Μας


Η εταιρεία P&D CONSULTANTS είναι μια Ελληνική εταιρεία συμβουλευτικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών management consulting προς επιχειρήσεις - οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών, εξυπηρετώντας ανάγκες σε θέματα ανάπτυξης - εκσυγχρονισμού οργανωσιακών δομών, καλύπτοντας ένα ευρυ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Η εταιρεία P&D CONSULTANTS κάνοντας πράξη το μότο "η ισχύς εν τη ενώσει" ιδρύθηκε μετά από απόφαση για συμπόρευση των δύο εταίρων της με 20ετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών και λογιστικών υπηρεσιών στην Κεντρική Ελλάδα. Στην πορεία της μέχρι σήμερα γνώρισε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και δραστηριοποιείται σε Κεντρική Ελλάδα και Αττική, έχοντας υποκαταστήματα σε Λάρισα και Αθήνα.
Τα τμήματα διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία με εξειδίκευση και συνέργειες που εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών και αποτελεσματικότητα για το πελατολόγιο της.