2 Μαρτίου 2023

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα που καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, είναι διαρθρωμένο σε 3 Δράσεις. Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές […]
9 Ιανουαρίου 2023

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Σε ποιους απευθύνεται Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 € Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000 €  Στόχος της Δράσης: Η Δράση με τίτλο […]
9 Ιανουαρίου 2023

«Επιχειρηματικότητα 360» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022”

Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής από 9 Ιανουαρίου έως 10 Απριλίου 2023. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια: Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης […]