Υπηρεσίες προς Ιδιώτες

Η P&D Consultants παρέχει σωστή και ενημερωμένη φορολογική υποστήριξη, αναπτύσσοντας ένα πλάνο που ανταποκρίνεται στην πολύπλοκη και συνεχώς μεταβαλλόμενη φορολογική νομοθεσία. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.

Στεκόμαστε με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και οι άνεργοι, προσφέροντας αξιόπιστες και υπεύθυνες λύσεις σε όλο το εύρος των λογιστικών φορολογικών θεμάτων.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχουμε προς ιδιώτες είναι:


  • Σύνταξη και υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και στοιχείων ακινήτων (Ε1,Ε2,Ε9)
  • Υποβολή τροποποιητικών - συμπληρωματικών δηλώσεων
  • Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και τελών κυκλοφορίας
  • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
  • Αρχική εγγραφή στις υπηρεσίες του Taxisnet.gr (Έκδοση κλειδάριθμου)
  • Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες
  • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης φορολογικών οφειλών
  • Γονικές παροχές, κληρονομικά, μεταβιβάσεις ακινήτων