20 Μαΐου 2024

ΕΣΠΑ: 14 νέες δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 612 εκατ. ευρώ, αναμένονται να προκηρυχθούν.

Οι δράσεις αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης, την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας και τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα. 1. Ερευνώ-Καινοτομώ, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, […]
18 Δεκεμβρίου 2023

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύμικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.​ Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από80.000€ έως 400.000€.Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό […]
18 Δεκεμβρίου 2023

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υπο ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεωνΜΜΕ, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από ​30.000 € έως 400.000 €. Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τιςεπιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% τουεπιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το […]