Αναμένεται εντός του επόμενου διαστήματος, η επίσημη προκήρυξη δύο δράσεων για την ίδρυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια του Νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Επιλέξιμες είναι επενδύσεις που αφορούν υπό σύσταση ή νέες επιχειρήσεις (νέο ΑΦΜ) και αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς:

Τουρισμού, Μεταποίησης και Εμπορίου – Υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα:

Α) Ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων

ΤΙ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ

Επενδυτικά σχέδια με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού 400.000€ και επιδότηση έως 50% (ανάλογα με το χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου).

Επιδοτούνται:

1.       Ξενοδοχειακές μονάδες

2.       Ενοικιαζόμενα δωμάτια – διαμερίσματα

3.       Τουριστικές κατοικίες ή επαύλεις

4.       Επιχειρήσεις ενοικίασης επαγγελματικών σκαφών – ΝΕΠΑ

5.       Γραφεία εκμίσθωσης οχημάτων rent-a-car

6.       Γραφεία γενικού τουρισμού (περιηγήσεις, δραστηριότητες, κλπ.)

Β) Ίδρυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΤΙ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ

Ενισχύσεις έως 50% σε επενδυτικά σχέδια κλάδων:

·         Μεταποίησης με μέγιστο προϋπολογισμό έως 400.000€

·         Εμπορίου – Υπηρεσιών με μέγιστο προϋπολογισμό έως 100.000€ .

Επιδοτούνται:

1.       Μεταποιητικές μονάδες – Εργαστήρια – Βιοτεχνίες 

2.       Μονάδες logistics – Αποθήκες

3.       Εμπορικές επιχειρήσεις

4.       Εστίαση

5.       Καταστήματα – Γραφεία παροχής υπηρεσιών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικά αναφέρονται:

·         Κτιριακές εγκαταστάσεις (ανέγερση, εκσυγχρονισμός, ανακαίνιση ακινήτων)

·         Περιβάλλον χώρος

·         Μηχανολογικός εξοπλισμός και τεχνικές εγκαταστάσεις

·         Ξενοδοχειακός εξοπλισμός (Α)

·         Μεταφορικά μέσα

·         Υπηρεσίες Τρίτων

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

!ΜΟΝΟ! Επιχειρήσεις υπό σύσταση ή νέες (χωρίς κλεισμένη χρήση)

Πραγματοποίηση της επένδυσης εντός μιας Περιφέρειας.

Εξασφάλιση διαθεσιμότητας τόπου υλοποίησης (οικόπεδο, ακίνητο, ενοικιαζόμενο ή ιδιόκτητο ) 

Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια ή δανεισμό ή/και τα δύο.

Επίτευξη ελάχιστης δυναμικότητας σε κλίνες και κατάταξη καταλύματος (Α).

Σημείωση: Οι  προϋποθέσεις συμμετοχής θα οριστικοποιηθούν με την δημοσίευση της Πρόσκλησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Κριτήρια: Εμπειρία μετόχων, ωριμότητα επένδυσης, κεφάλαια, μελέτη.

Τύπος ενίσχυσης: De minimis

Σειρά Προτεραιότητας: Τα επενδυτικά σχέδια θα υποβάλλονται με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.