Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Nέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» για την ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα.

-Η δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση. Το ποσό αυτό διαμορφώνεται αναλογικά με το 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας της επιχείρησης για το 2019.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1265&fbclid=IwAR3acC8vXlIsrPqQvKJU9k9sHphQwBdkgQdJ8ZaBIRiR6nShiplX9KZkpgc