«Ενίσχυση των Επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το χώρο δραστηριοποίησής τους στην περιοχή
παρέμβασης της ΣΒΑΑ Λάρισας στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού και της δημιουργικής
βιομηχανίας (ΠΔΒ), του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ). Τα επενδυτικά σχέδια θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές
επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια Κινητικότητα και στην Προσβασιμότητα των ΑμΕΑ, προκειμένου να
υιοθετήσουν και ενσωματώσουν το όραμα της ΣΒΑΑ και λειτουργούν με σεβασμό στην προστασία του
περιβάλλοντος, στην ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, στην κοινωνική προστασία και το αίσθημα της
αλληλεγγύης. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με τον σκοπό /
δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Επενδυτικού Σχεδίου δύναται να κυμαίνεται από 5.000,00€ έως 15.000,00€. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων προσδιορίζεται στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 5 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (7-3-2023).

Ημερομηνίες υποβολής: 27/03/2023 ώρα 12:00 και έως 26/04/2023 ώρα 14:00.

Προκήρυξη: https://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=830&t=Enisxusi-twn-Epixeirisewn-entos-tis-perioxis-parembasis-SBAA-Larisas