Δράση e-λιανικό: Επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Σύμφωνα με την προδημοσίευση της δράσης επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις που:1. Έχουν κύριο ΚΑΔ λιανικού εμπορίου (47).2. Διατηρούν φυσικό κατάστημα.3. Η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από τις 18.03.2020.4. Επιχειρήσεις με έναρξη έως 30.09.2019 απαιτείται να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% του κύκλου εργασιών τους στο 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Το κριτήριο αυτό δεν εφαρμόζεται στις νεοσύστατες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις με έναρξη από 01.10.2019 έως 07.11.2020).5. Επιλέξιμα είναι και τα e-shops που έχουν δημιουργηθεί και τιμολογηθεί από 18.03.2020.